Dárius Krajčír môže skončiť, ako ďalší trestne stíhaný starosta Devínskej Novej Vsi

by MichalGasparik
1 min. 🕑
https://dariuskrajcir.sk/o-mne/

V predošlom článku SLOBODA INFORMÁCII OHROZENÁ A OPAKOVANÉ PORUŠENIA ZÁKONA STAVEBNÝM ÚRADOM V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI , kde tunajší stavebný úrad zatajil informáciu v odpovedi na moju informáciu v zmysle infozákona a tým sa dopustil priestupku tohto zákona, kde vedome vydal a zverejnil nepravdivé a neúplné informácie.

Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie 21.6.2023 nadriadenej osobe a priamo o starostovi Devínskej Novej Vsi, nakoľko o odvolaní priamo rozhoduje. Ten do dnešného dňa 18.7.2023 ( tj. viac ako 15 dní na vydanie rozhodnutia) nevydal žiadne rozhodnutie čím sa dopustil priestupku a z povahy veci je pravdepodobné, že sa dopustil aj trestného činu a to priamo tým, že nesplnil svoju povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci a podľa všetkého aj vedeľ že svojim konaním môže takéto porušenie zákona nastať.

Je len otázka času, kedy dozorný orgán preskúma tieto skutočnosti. Majme na pamäti si, že právo na informácie je naše základné ústavné právo, ktoré nám nemôže byť odopierané. Sloboda informácií je kľúčovým aspektom demokratickej spoločnosti a jej porušovanie je vážnym precedensom .

Michal Gašparík

Prečítajte si

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00