Chcete sa dozvedieť, ako sa hospodári s vašimi peniazmi v Devínskej Novej Vsi? Potrebujete čarovnú lupu!

by MichalGasparik
2 min. 🕑

Podľa dostupných informácií už niekoľko týždňov nefunguje webstránka egov.devinskanovaves.sk, ktorá slúži na zverejňovanie zmlúv, faktúr a ďalších dôležitých informácií pre verejnosť. Táto nedostupnosť informácií je problematická z viacerých dôvodov:

  • Obmedzený prístup k informáciám: Občania Devínskej Novej Vsi nemajú prístup k dôležitým informáciám o fungovaní obce, ako sú zmluvy s dodávateľmi, faktúry za rôzne služby a projekty.
  • Nedostatok transparentnosti: Nefungujúca stránka sťažuje verejnú kontrolu nad činnosťou obce. Občania nemajú možnosť overiť si, ako sa hospodári s verejnými financiami a aké rozhodnutia sa prijímajú.
  • Porušenie zákona: Zákon o slobode informácií ukladá obciam povinnosť zverejňovať určité informácie na svojich webových stránkach. Nefungovanie stránky egov.devinskanovaves.sk je preto porušením zákona.

Z týchto dôvodov sa budem ďalej pýtať na dôvody nefungovania stránky egov.devinskanovaves.sk a na termín jej obnovenia. Zároveň verejne žiadam obec, aby dodržiavala zákonnú povinnosť zverejňovať informácie na svojej webovej stránke.

Doplnenie: Pre podanie podnetu, som chcel použiť portál slovensko.sk, ktorý slúži k zefektívneniu výkonu verejnej správy a jednodušeniu kontaktu občanov s úradmi, ale technicky nemajú zabezpečený chod 24/7, čo v dnešnej dobe by nemal byť problém technicky implementovať. Ten má dnes technickú odstávku, mám pocit že na Slovensku jedine čo funguje je príroda, ta si vždy pôjde svojou cestou.

Michal

Prečítajte si

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00