Sloboda informácii ohrozená a opakované porušenia zákona stavebným úradom v Devínskej Novej Vsi

by MichalGasparik
2 min. 🕑

Dostal som sa do situácie, kedy musím znovu vyjadriť svoju hlbokú nespokojnosť s tým, ako bola vybavená moja žiadosť o poskytnutie informácií.

Moja žiadosť sa týkala upozornenia prokurátora a následne prijatých opatrení. Prokurátor namietal stavebnému úradu dlhodobú nečinnosť v konaniach . Stavebný úrad mal prijať opatrenia, aby v budúcnosti nedochádzalo k porušeniam zákona. Zároveň žiadal vybaviť upozornenie bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Taktiež prokurátor žiadal v rovnakej lehote zaslať informácie o prijatých opatreniach v rovnakej lehote. Čo sa zo strany stavebného úradu nestalo.

V odpovedi na moju infožiadosť v bode kde som žiadal informáciu o tom kedy boli opatrenia zaslané na pokuratúru som dostal odpoveď, že prokurátor túto informáciu vôbec nežiadal:

(Ing. Lilia Lohnická)

Upozornenie prokurátora:

Týmto konaním zamestnankyňa verejne zavádzala, nakoľko prokuratúra si výslovne vyžiadala prijaté opatrenia. Proti jej konaniu vyjadrujem veľkú nespokojnosť a znepokojenie. Tieto nekalé praktiky, majú negatívny vplyv na občanov a verejnosť v súvislosti so slobodmými žiadostami o informácie.

Aj napriek tomu že povinná osoba sprístupnila časť informácií v zmysle Zákona o slobode informácií, nevydala rozhodnutie o zamietnutí inej časti infožiadosti . Týmto konaním bola zamietnutá moja žiadosť o informácie (tzv. fiktívne rozhodnutie) v tomto bode mojej žiadosti.

Nezabúdajme, že predmetom opatrení prokurátora je odstránenie dlhodobej nečinnosti stavebného úradu a dodržiavanie zákona. Čo v kontexte zavádzania pri vybavovaní mojej infožiadosti nepridáva k dôveryhodnosti a transparentnosti stavebného úradu.

Touto cestou chcem pripomenúť, že práva občanov k informovanosti sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Tieto práva sú základnými zásadami demokratickej spoločnosti a sú dôležité pre zachovanie transparentnosti, spravodlivosti a zodpovednosti v rámci verejnej správy.  Je teda dôležité zdôrazniť, že transparentnosť, zodpovednosť a dodržiavanie zákonných postupov sú kľúčové pre dôveryhodnosť a správne fungovanie verejných inštitúcií. Prečítajte si

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00