Alarmujúce čísla. Stavebný úrad si neplní svoje povinnosti.

by MichalGasparik
4 min. 🕑

V súčasnosti je kvalitné a efektívne fungovanie verejných úradov základným predpokladom pre správne fungovanie spoločnosti. Medzi tieto úrady patrí aj stavebný úrad, ktorý má zodpovednosť za dohľad a kontrolu stavebných aktivít v našej mestskej časti. Stavebný úrad mám dlhodobo v hľadáčiku, nakoľko v minulosti tomuto úradu šéfoval ex-starosta Milan Jambor . Ten sa priznal k spáchaniu trestného činu nepriamej korupcie vo veci povolenia na spracovanie odpadu. Taktiež sme sa viac krát s pani Ing. Zuzanou Polášovou, ktorá je vedúca oddelenia nezhodli v názoroch na ich konanie a transparentnosť, počas mojej poslaneckej akivity za mestskú časť Bratislava Devínska Nová Ves.

Nedávne informácie získané prostredníctvom infožadosti priamo od Okresnej prokuratúry na náš stavebný úrad v Devínskej Novej Vsi sú alarmujúce. Ak si porovnáme počet upozornení prokuratúry od roku 2019 až po rok 2022 poukazuje na zjavný nedostatok právneho postupovania v stavebných konaní. Percentuálny nárast za roky je nepredstavitelných 400% .

Počet upozornení prokuratúry

Ďalším znepokojujúcim faktom je neschopnosť stavebného úradu prijať primerané opatrenia na základe týchto upozornení. Nárast týchto navrhovaných opatrení je od roku 2019 až 900% . Tieto čísla jasne ukazujú, že problémy a porušenia zákona stavebný úrad buď ignoruje, alebo im nevenuje dostatočnú pozornosť.

Počet navrhovaných opartení prokurátora

Tieto zistenia z prokuratúry naznačujú, že 🔗stažností ktoré prijal stavebný úrad v minulosti na svoju nečinnosť tak nesprávne vyhodnotil v neprospech sťažovateľov.

Porušenia zákona stavebného úradu je vidieť nielen v minulosti, ale dáta avizujú možný nárast problémov do budúcnosti. Stúpajúce trendy v počte prijatých upozornení a navrhnutých opatrení prokuratúry naznačujú, že situácia sa zhoršuje a že nedostatočná reakcia úradu na porušenia zákona môže mať vážne dôsledky. Okrem toho, zvyšujúci sa počet navrhnutých opatrení poukazuje na to, že aj keď sú problémy identifikované, stavebný úrad má tendenciu nereagovať adekvátnym spôsobom. S narastajúcou záťažou sa môže stavebný úrad stať stále menej schopným riešiť problémy včas a účinne. Ak sa situácia nezmení, môže to viesť k zneužívaniu systému a väčšej bezohľadnosti pri dodržiavaní zákonov.

Závažnosť situácie vyžaduje opatrenia a zlepšenia v rámci stavebného úradu. Ignrovatním rozhodnutí prokuratúry, môže stavebný úrad čeliť finančných trestov, ktoré by mohli zasiahnuť rozpočet miestnej časti. Je preto potrebné posilniť právne mechanizmy a zabezpečiť, aby boli uplatňované správne kontroly a sankcie v prípade porušenia zákona. Činnosť stavebného úradu by mala byť zameraná na zlepšenie a ochranu verejného záujmu, a preto je dôležité, aby bol schopný plniť svoje povinnosti v súlade so zákonom. Nedostatočné fungovanie tunajšieho stavebného úradu, ako naznačujú poskytnuté údaje, je znepokojujúcou realitou. Počet prijatých upozornení na porušenie zákona a nedostatočný počet navrhnutých opatrení svedčia o vážnej situácii, ktorá vyžaduje okamžité zlepšenie.

Dúfajme, že tieto zistenia poslúžia ako podnet pre zlepšenie situácie v tunajšom stavebnom úrade. Preto odporúčam súčasnému starostovi Dáriusovi Krajčírovi, ktorý je ako člen predstavenstva v novo vzniknutej strane SOM Slovensko, aby spravil kontrolu a napravil porušovania zákona tohto stavebného úradu. Veď v konečnom dôsledku je to jeden hľavných cieľov tejto strany, kde spoločne ,,bojujú” za fungujúci štát, ktorý chcú budovať spoločne zdola.


Ako hodnotíte prácu stavebného úradu Devinskej Novej Vsi

  • Negatívne (84%, 16 Votes)
  • Neviem sa vyjadrit (11%, 2 Votes)
  • Pozitívne (5%, 1 Votes)

Total Voters: 19

Loading ... Loading ...

Zdroj: Okresna prokuratura Bratislava IV

Prečítajte si

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00