Štúdia zistila, že umelá inteligencia môže pomôcť zlepšiť predikcie rizika rakoviny prsníka.

by MichalGasparik
2 min. 🕑

Nová štúdia ukazuje ďalší spôsob, ako umelá inteligencia vstupuje do medicínskeho odvetvia a potenciálne zlepšuje existujúce postupy pri predikcii rizika rakoviny prsníka.

Štúdia, ktorá bola uverejnená v časopise Radiology, skúmala, ako algoritmy umeléj inteligencie prekonávajú štandardný klinický model rizika pri predikcii päťročného rizika výskytu rakoviny prsníka.

Modely rizika, ako napríklad klinické skóre rizika založené na informáciách od pacientov a vrátane veku, rodinnej anamnézy a ďalších faktorov, sa bežne používajú na výpočet rizika výskytu rakoviny prsníka u žien.

“Klinické modely rizika závisia od zhromažďovania informácií z rôznych zdrojov, ktoré nie sú vždy dostupné alebo zaznamenané,” povedal vedúci výskumník Dr. Vignesh A. Arasu, výskumný vedec a praktizujúci rádiológ z Kaiser Permanente Northern California vo vyhlásení pre médiá. “Nedávne pokroky v hlbokom učení umožňujú extrahovať stovky až tisíce dodatočných mamografických vlastností.”

V retrospektívnej štúdii bolo analyzovaných tisíce mamografií a pomocou piatich algoritmov umeléj inteligencie boli vygenerované rizikové skóre pre výskyt rakoviny prsníka v priebehu päťročného obdobia. Tieto skóre boli následne porovnávané medzi sebou a s klinickým skóre rizika BCSC.

“Všetky päť algoritmov umeléj inteligencie sa osvedčilo lepšie ako model rizika BCSC pri predikcii rizika výskytu rakoviny prsníka v rozmedzí od 0 do 5 rokov,” povedal Arasu. “Táto silná prediktívna výkonnosť počas päťročného obdobia naznačuje, že umelá inteligencia identifikuje nielen zmeškané prípady rakoviny, ale aj vlastnosti tkaniva prsníka, ktoré pomáhajú predpovedať budúci vývoj rakoviny.” Zatiaľ čo niektoré inštitúcie užívajú umelú inteligenciu na detekciu rakoviny na mamografiách, tieto zistenia naznačujú, že umelá inteligencia môže byť dôležitým nástrojom pri pomoci s hodnotením budúceho rizika pacientky – čo podľa vyhlásenia umelá inteligencia dokáže vygenerovať za sekundy. “Umelá inteligencia pre predikciu rizika rakoviny nám ponúka možnosť personalizovať starostlivosť o každú ženu, čo nie je systematicky dostupné,” uviedol Arasu. “Je to nástroj, ktorý by nám mohol pomôcť poskytnúť personalizovanú a presnú medicínu na národnej úrovni.”

zdroj: cbs.news.com

Prečítajte si

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00