Vianočný darček od stavebného úradu

by MichalGasparik
2 min. 🕑

Stavebný úrad v Devínskej Novej Vsi si pre nás občanov pripavil menšie prekvapenie. Elektronizácia komunikácie konečne dorazila aj do nášho stavebného úradu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. V minulosťi sa stávalo, že ak občan komunikoval prostredníctvom portálu slovensko.sk a mal aktivovanú schránku na doručovanie rozhodnutí a úradných písomností, tak stavebný úrad v Devínskej Novej Vsi odpovedal lístovou zasielkou. Zásielku bolo potrebné osobne prevziať, poprípade si vyčkať radu na pošte. Od konca roka 2022 už to nie je potrebné.

Zmena nastala na moje niekoľko násobne tlačenie na online komunikáciu. To zašlo až tak ďaleko, že som musel podať oficiálnu sťažnosť na nedodržiavanie Zákona č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Dárius Krajčír ako starosta mestskej časti, zariadil prešetrenie mojej sťažnosti, kde vedúca stavebného úradu Ing. Zuzana Polášová zabezpečila nápravu a preškolenie a zabezpečenie potrebného zariadenia pre elektronickú komunikáciu v rámci zákona.

Tento malý Vianočný zázrak prinesie lepšiu dostupnosť služieb, nižšie náklady na poštové poplatky a ekologický prístup k životnému prostrediu

Návod ako si aktivovať elektronickú schránku na doručovanie rozhodnutí a úradných písomností NÁVOD

Odpoveď úradu – Prešetrenie sťažnosti – ZOBRAZIŤ

Ešte raz ďakujeme za tento krásny vianočný zázrak.

Prečítajte si

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00