Porušenie zákona – mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves

by MichalGasparik
6 min. 🕑

Som nemilo prekvapený zo zistenia, že Mestská časť pod vedením prednostu Ing. Ignáca Olexíka nezverejnila zákonným spôsobom pozvánku na mimoriadne miestne zastupiteľstvo, ktoré bolo zvolané pre podozrenie z korupcie starostu mestskej časti Milana Jambora. Poviete si a veď čo, je to len bezvýznamná pozvánka. Pre mňa taká bezvýznamná nie je, jedná sa tu o podozrenie z nepriamej korupcie, a naši občania čakajú na vierohodné vysvetlenie obvinenia, ktorému v súčasnosti čelí starosta mestskej časti Milan Jambor. Podľa zákona má byť informácia vyvesená na úradnej tabuli aspoň 3 dni pred zasadnutím zastupiteľstva, a to sa nestalo. 

Doplnené 4.4.2017 :  Aktuálne video z dnešného rána 

Informácia o konaní sa nenachádza na úradnej tabuli pred miestnym úradom

(Fotografie boli vyhotovené 3.4 2017 o 18:30)

ani na úradnej tabuli webového sídla.

(Úradná tabula na webovom sídle mestskej časti http://www.devinskanovaves.sk/uradna-tabula)

Jedinú informáciu ktorú som verejne našiel, sa nachádza v malom stĺpčeku na stránkach mestskej časti aj to po posunutí stránky nižšie.

Takto zverejnenú informáciu nemôžeme považovať za vyvesenú zákonným spôsobom. Prečo sa o tejto mimoriadnej udalosti neinformuje zákonným spôsobom si môžeme len domyslieť.

Teším sa na Vašu účasť na mimoriadnom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať  6. apríla 2017 o 14:30

Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 12 odsek 4,Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Video z dňa 3.4.

Pozvánka, ktorá mi bola doručená dňa 3.4.2017

Prečítajte si

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00