Porušenie zákona – mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves

Mám nemilé zistenia. Mestská časť pod vedením prednostu Ing. Ignáca Olexíka nezverejnila zákonným spôsobom pozvánku na mimoriadne miestne zastupiteľstvo, ktoré bolo zvolané pre podozrenie z korupcie starostu mestskej časti Milana Jambora. Poviete si a veď čo, je to len bezvýznamná pozvánka. Pre mňa taká bezvýznamná nie je, jedná sa tu o podozrenie z nepriamej korupcie, a naši občania čakajú na vierohodné vysvetlenie obvinenia, ktorému v súčasnosti čelí starosta mestskej časti Milan Jambor. Podľa zákona má byť informácia vyvesená na úradnej tabuli aspoň 3 dni pred zasadnutím zastupiteľstva, a to sa nestalo.

Ludia si tiež prečítali...