6. apríl 1945 – Oslobodenie Devínskej Novej Vsi

by MichalGasparik
4 min. 🕑

Prepis článkov z pôvodného blogu – 5. apríla 2016

Prepis z kroniky mestskej časti – Bratislava Devínska Nová Ves.

Na svitaní paľba útočiacej armády zosilnela nie len smerom od východu ale aj za Moravou v Rakúsku, pri Markhofe. Ľavé krídlo ČA prekročilo Dunaj u Heinburgu, rýchle postupovalo a dôsledkom toho predmestie v Devínskej Novej Vsi stalo sa neudržateľné. V tom čase bol to už jediný prechod smerom na Viedeň.

V ranných hodinách delostrelecká paľba sústreďovala sa na most. Zvlášť účinne zasahovali delostrelecké baterie od Devína. Zasypávali most šrapnelmi a granátmi. Nemeckej posádke viac už nebolo možné držať Grbu a obec a preto ustupovali na most. Tento však bolo okolo 6. hod. Ráno zasiahnutý a pretrhnutý. Bol plno obsadený ustupujúcim vojskom, keď dostal plný zásah. Pozostatku nemeckej armády v snahe dostať sa na druhý breh Moravy použili dosky, trámy i rôzne prázdne sudy na ústupe cez rieku. Pri tomto priechode mnoho sa ich utopilo. Jednotky Červenej armády ráno po krátkom boji obsadili Grbu a v tom istom čase predvoj ČA útočiaci od Devína dorazil na južný okraj obce Podzáhrady. Ústupová cesta bola týmto preťatá a celé predmestie prišlo do rúk ČA . Cesta na Viedeň bola voľná . Tento majstrovský manéver maršala Malinovského zmaril všetky plány na zdržanie a spomalenie sovietskej ofenzívý.

Vo štvrtok – o 7 hodine ráno obec Devínska Nová Ves bola celkom oslobodená

Bol to krásny slnečný, jarný deň Čerešnové stromky boli v plnom kvete. Ľudia opúšťali kryty a vítali vojakov víťaznej Červenej armády.

Front sa síce prevalil vez obec a nevyžiadal si ani tak veľa obetí na ľudských životoch občanov, ale tým sa ešte vojna neskončila. Vojsko ČA valilo sa do obce niekoľkými prúdmi. Obec nestačila pojať toľký nával. Čoskoro sa zaplnili všetky ulice, uličky, dvory, záhrady vojskom a povozmi. Na Grbe – okolo školy – na fotbalovom hrisku a zvlášť na pasienkovh pri Morave utvorili sa veľké tábory. Most bol pretrhnutý, dôsledkom toho pred mostom a v obci znikol zátarast na cestách. Na oprave mostu sa hurúčkovite pracovalo. V obci bola vyhlásená pracovná povinosť. Príslišníci ČA utvroili z občanov pracovné čaty na zakopávanie padlých vojakov a zabitých koní a najmä na pomoc pri oprave mostu

Kedže tento jediný prechod cez Moravu nestačil, lebo jaknáhle bol opravený, nemecké lietadlá ho znovu rozbili, preto bolo treba cez rieku umožniť viac prechodov. Takto sa začali stavať odrazu ešte tri pontonové mosty. Jeden most oproti Mittelmannky na Sigoť , druhý oproti staŕeho bitungu Podskalou a tretí Tehelni, tam kde dnes stojí vodáreň pre ČSD. Práca postupovala veľmi rýchle. Frekvencia na všetkých týchto mostoch bola jednosmerná t.j. smerovala výlučne do Rakúska. Jaknáhle však bol niektorý most hotový, alebo opravený, ihneď nadleteli nemecké lietadlá a zas rozbili ho a to niekedy aj trikrát za deň. Povrávalo sa, že Nemci si ponechali na Kobyle vojenského pozorovateľa, ktorý tajnou vysielačkou dával signály, jaknáhle bol niektorý most opravený. Najvačší shluk vojsk Červenej armády v obci bol 8.apríla. Tento deň bola zase bombardovaná a palubnými leteckými zbraniami ostrelovaná. Jedna batéria delostrelectva ČA bola postavená na športovom hrisku, odkiaľ strielala už 6. apríla na Zámeček ( Schloshoff ) a ústupové cesty Nemcov v Rakúsku Prvým náčelníkom – starostom – obce bol súdr. Štefan Shrek, ktorého určil jeden Major ČA hneď po obsadení obce t.j. už dňa 6 apríla.

Trvalá miestna posádka víťaznej armády bola ustanovená v našej obci len asi týždeň po priechode frontu. Veliteľstvo bolo v dome Tomáša Zahradníčka, kuchyňa v hostinci u Felixa Havla a garáže vo dvore – Agrofruktu. Súčasne sa v obci umiestnilo aj veliteľstvo MKVD / vojenská policia ČA / a to v poschodovej budove Kendefyho ( rohový dom terajšej Mýtnej ulcie)

Toľko o oslobodení Devínskej Novej Vsi z kroniky mestskej časti – Bratislava Devínska Nová Ves

Prečítajte si

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00