5. apríl 1945 – Vyvrcholenie ústupu nemeckého vojska

by MichalGasparik
3 min. 🕑

Prepis článkov z pôvodného blogu – 5. apríla 2016

Prepis z kroniky mestskej časti – Bratislava Devínska Nová Ves.

Bol to deň, keď vrcholil ústup nemeckého vojska a to tak smerom od Lamača ako aj od Devína. Riava rôznych motorových vozidiel, delostrelectva, pechoty hnala sa na most, ktorý už ani nestačil pojat toľké zástupy utekajúcich. Tunajšia nemecká posádka mala rozkaz zadržať za každú cenu útočiacu ČA a chrániť ústupovú cestu. Hradská od Lamača už ani nestačila. Táto bola vyhradená len pre motorové vozidla a motorizačné zbrane. Pechota a povozy vytvorili si zvláštny paralelný pochodový prúd vedľa cesty. Pri poruchách vozidiel často vznikali zátarasy, avšak len na krátky čas, pokiaľ i nepatrne poškodené vozidlo nebolo prevalené do priekopy.

Sovietske letectvo teraz už sústavne útočilo na ustupujúce kolony nemeckého vojska. Terčom boli cesty, križovatky, most a nakoľko hradská vedie cez obec, niekoľkokrát boli zasiahnuté aj budovy. Pri jednom takomto útoku zasiahnutá bola zadná časť Potravného družstva, tiež aj obytné domy Filipa Vlka, Juraja Vavroviča. Tieto dva domy zasiahnuté boli západnou bombou a zhoreli. Požiar od bomby vznikol aj na Kaštieli u Juraja Hanúska a Ľudovíta Havla. Tu boli zabití 2 nemeckí vojaci a z našej strany bol ranený Eduard Hanúsek syn Juraja Hanuska. Budovy úplne zhoreli. Jedna bomba dopadla na Slovinci na budovu Vincenta Gašparíka. Zabila dvoch občanov utiahnutých v pivnici a na ulici rodinu Karola Vlčeka s manželkou a dcérou.

Železničná trať od Bratislavy bola najprv pretrhnutá na Červenom moste ( Železnej studienke ), kde bol vyhodený klenbový železničný most. Medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou boli popretrhané koľajnice asi na každých 100 metrov špeciálnými mínami. Večer bol vyhodený železničný viadukt medzi obcou a Vápenkou zvaný ,, Veľký sklep“. Ďalšie viadukty – pri stanici neboli poškodené Za stanicou smerom na Dev. Jazero zničený bol most pod traťou oproti Tehelne a rovnako bol vyhodený do vzduchu teraz už aj marcheggský most. Telefonné vedenie bolo zničené po celej dĺžke. Dróty popretrhané, stĺpy povalené a rovnako to bolo aj s elektrickým vedením.

Ďelostrelecká a minometná paľba ČA od Malých Karpát v pololudnajších hodinách sústreďovala sa na okolie býv. ovocinárskej školký a Vápenky. Tu kládli ešte odpor nemecké jednotky nachádzajúce sa na železničnom násype oproti Vápenke, kde boli zakopané. Odpoludnia bola už paľba presunutá na obec. Nemci od Vápenky ustupovali a stiahli sa i s tankom na Grbu, kde rovnako zo železničných násypov kládli odpor. Delostreleckou paľbou bola zasiahnutá školská budova, veterné kolo vodného čerpadla a niektoré domky na Grbe. Nápor pravého krídla Červenej armády útočiacej od Stupavy a Záhorskej Bystrice vo večerných hodinách rozprášil nemeckú posádku v objektoch Tehelne a na Kolonii a tak táto čiastka obce bola prvá oslobodená. V neskorých večerných hodinách prebojovali sa vojaci ČA cez železničný násyp už aj do Cigánskej ulice. Grba a obec však ešte stále boli v rukách Nemcov. Jeden nemecký tank celú noc ešte manévroval po uliciach na Grbe.

Pokračovanie zajtrajším článkom : https://www.michalgasparik.sk/2023/08/20/6-april-1945-oslobodenie-devinskej-novej-vsi/

Prečítajte si

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00