Vyhľadaj svojho predka. Možno aj ty si potencionálnym dedičom pôdy.

by MichalGasparik
2 min. 🕑

V rámci zvýšenej transparentnosti a ochrane práv nezistených vlastníkov pôdy Slovenský pozemkový fond nedávno zverejnil zoznam nezistených vlastníkov pôdy. V zozname sa nachádzajú dedičstvá na ktoré sa neprišlo, alebo pozabudlo.

Pre lepšie vyhľadávanie v zozname vlastníkov, som pripravil možnosť vyhľadávania nad zverejnenými údajmi, nakoľko Slovenský pozemkový fond ich zverejnil vo viacerých exportovaných súboroch a nájsť svojho predka je obtažnejšie. Tiež je možné záznamy vyhľadaného predka vytlačiť, alebo exportovať priamo do súboru. Súbor je možné následne importovať do tabuľkového procesora akým sú napríklad Excel, Calc, Google Sheets.

Ak si našiel svojho predka v zozname, môžeš následne tieto pôvodné vlastnícke práva predediť. V takom prípade je potrebné sa obrátiť na Slovenský pozemkový fond.

* počet záznamov je pre obmedzené na 50 záznamov. V prípade celého exportu bez zbytočného dočítávania ďalších, prosím využite možnosť tlačenia všetkých záznamov, kde je odstránený limit pre počet dotiahnutých záznamov.

Zo strany Slovenského pozemkového fondu sa jedná o pilotný projekt zverejňovania dát. Preto im odporučím na miesto mohutných exportov zapracovať vyhľadávanie konkrétneho priezviska s možnosťou exportu a tlače.

Aktualizácia dát je február 2022

Prečítajte si