Tág: herne

Milan Jambor povolil hazardné herne v Bratislave

Milan Jambor povolil hazardné herne v Bratislave

Prečo ? Dnes prebehlo hlasovanie na Mestskom zastupiteľstve o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky. Lenže zákaz neprešiel o jeden jediný hlas, o hlas nášho starostu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves,  Milana Jambora....