Kategória: Kronika

6. apríl 1945 – Oslobodenie Devínskej Novej Vsi

Prepis z kroniky mestskej časti – Bratislava Devínska Nová Ves. Na svitaní paľba útočiacej armády zosilnela nie len smerom od východu ale aj za Moravou v Rakúsku, pri Markhofe. Ľavé krídlo ČA prekročilo Dunaj...

4. apríl 1945 – Deň oslobodenia Bratislavy

Prepis z kroniky mestskej časti – Bratislava Devínska Nová Ves. 2. ukrajinskou armádou pod vedením maršala Malinovského. Spomenutý obchvatný manéver zo severu a z juhovýchodu veľmi prispel k úspechu frontálneho útoku na mesto, ktorý...