Kategória: bezpečnosť

Autovraky v Devínskej Novej Vsi pomaly miznú

Autovraky sú jedným z mnohých problémov, ktorú trápia našu mestskú časť. Zaberajú parkovacie miesta, svojou príjemnosťou esteticky narúšajú vzhľad okolia a sú nebezpečné pre životné prostredie. V roku 2016 sa podarilo našej mestskej časti...

Milan Jambor povolil hazardné herne v Bratislave

Milan Jambor povolil hazardné herne v Bratislave

Prečo ? Dnes prebehlo hlasovanie na Mestskom zastupiteľstve o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky. Lenže zákaz neprešiel o jeden jediný hlas, o hlas nášho starostu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves,  Milana Jambora....

Arogancia staviteľa – aktualizovné

Dňa 10.10.2016 firma Finex SK s.r.o. ako zhotoviteľ stavby ,,Bodový bytový dom Pavla Horova 20, Bratislava, Obnova bytového domu spôsobom tepelnej ochrany“ – č. 2015/1831/G/33/TH začala ukladať dočasnú pracovnú konštrukciu na chodník pred bytovým domov Pavla horova 18. Táto...