Author: Michal Gašparík

Milan Jambor povolil hazardné herne v Bratislave

Milan Jambor povolil hazardné herne v Bratislave

Prečo ? Dnes prebehlo hlasovanie na Mestskom zastupiteľstve o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky. Lenže zákaz neprešiel o jeden jediný hlas, o hlas nášho starostu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves,  Milana Jambora....

Devínska sa postavila miestnemu poplatku za rozvoj

Dnes miestne zastupiteľstvo vydalo uznesenie, že nesúhlasí s predloženým návrhom o VZN o miestnom poplatku za rozvoj.  Som velmi rád, že sme sa ako kolektív zhodil a tento Nesrovnalov nezmysel zmietli zo stola. Predloženému návrhu...

Arogancia staviteľa – aktualizovné

Dňa 10.10.2016 firma Finex SK s.r.o. ako zhotoviteľ stavby ,,Bodový bytový dom Pavla Horova 20, Bratislava, Obnova bytového domu spôsobom tepelnej ochrany“ – č. 2015/1831/G/33/TH začala ukladať dočasnú pracovnú konštrukciu na chodník pred bytovým domov Pavla horova 18. Táto...

6. apríl 1945 – Oslobodenie Devínskej Novej Vsi

Prepis z kroniky mestskej časti – Bratislava Devínska Nová Ves. Na svitaní paľba útočiacej armády zosilnela nie len smerom od východu ale aj za Moravou v Rakúsku, pri Markhofe. Ľavé krídlo ČA prekročilo Dunaj...

4. apríl 1945 – Deň oslobodenia Bratislavy

Prepis z kroniky mestskej časti – Bratislava Devínska Nová Ves. 2. ukrajinskou armádou pod vedením maršala Malinovského. Spomenutý obchvatný manéver zo severu a z juhovýchodu veľmi prispel k úspechu frontálneho útoku na mesto, ktorý...

Ne-Toxické srdce ? – Aktualizované

Záleží ministerstvu životného prostredia na zdraví občanov ? Pravde podobne nie, takto dopadla sanácia toxických gudrónov v Devínskej Novej Vsi. Verejne vyhlasovať že toxická skládka je odstránená a prostredie je čisté, môže len niekto komu...

Lidl – stromčeky

Začiatkom roka 2016 som obdržal e-mail s prosbou o vyriešenie dlhotrvajúcej prosby, ktorú miestny úrad Devínska Nová Ves od roku 2014 nevedel vyriešiť.