Ak si v najbližšom období plánujete, alebo dokončujete Autoškolu, nezabudnite zavítať na stránky našej metskej časti  https://www.devinskanovaves.sk . Určite Vám príde vhod si zopakovať dopravné značky.  (iro.)

pokračovanie článku pod obrázkom

Bohužiaľ toto je výsledok nečinnosti úradu informovať o dianí v našej mestskej časti na webovom sídle devinskanovaves.sk. Ako poslanci sme nie raz poukazovali na nedostatočnú informovanosť v smere k verejnosti a to v rôznych otázkach. Ako sú napríklad stavebné úpravy, orezy stromov, kulturné podujatia, opravy detských ihrísk, zmena úradnych hodín atď. Tiež som si všimol, že niektoré aktuality boli časom odmazané, alebo po zverejnení upravované. Od 3.5.2018 bolo zverejnených viacero aktualít, ale z nelogického a nepochopitelného dôvodu boli odmazané a cenzurované. Preto ak si dnes návštevník otvorí stránky našej mestskej časti, môže byť v domnení, že sa nachádza v knihe pre Autoškoly a o pár minút ho čaká test (iro.)

V konečnom dôsledku to môže byť len tlak starostu mestskej časti Milana Jambora na zamestnancov miestneho úradu nech neinformujú, viac sa dočítate v blogu Rastislava Tešoviča  ZOBRAZIŤ

A aj keby nie, znova a znova budem odporúčať miestnemu úradu:
1.  informovať včas o všetkých kultúrnych, športových a iných podujatiach
2. informovať včas o všetkej stavebnej činnosti, orezoch
3. informovať včas o plánovaných investičných zámeroch
4. informovať včas o pridelených dotáciach
5. doplniť všetky chýbajúce zápisnice

Ako za príklad fungujúcej komunikacie v smere k občanom si stačí pozrieť stránky Mestskej časti Rača, kde v tomto ,,challenge“ vyhrávaju v pomere 126:12

pokračovanie pod obrázkom 
 

Informáciam zdar!

Stránka mestskej časti, alebo vytrhnutá strana z knihy Autoškoly ?

Comments

comments