Milan Jambor povolil hazardné herne v Bratislave

Prečo ? Dnes prebehlo hlasovanie na Mestskom zastupiteľstve o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky. Lenže zákaz neprešiel o jeden jediný hlas, o hlas nášho starostu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves,  Milana Jambora. Nielenže ako člen petičného výboru sa hlasovania zdržal a nariadenie nepodporil, ale pochoval hlas 136 tisícov ľudí. Ako zástupca občanov úplne zlyhal

Ludia si tiež prečítali...